ENERGIEOVERGANG: MONDIALE UITDAGINGEN EN ONTWIKKELING

ENERGIEOVERGANG: MONDIALE UITDAGINGEN EN ONTWIKKELING De wereldwijde sociale en politieke situatie wordt sterk beïnvloed door de energiecrisis, het fenomeen van klimaatverandering en andere milieukwesties. Gespannen geopolitieke betrekkingen en het voortdurende conflict tussen Rusland en Oekraïne zorgen voor aanzienlijke verschuivingen in de energiesector wereldwijd. Dit leidt tot nieuwe vereisten en uitdagingen voor regeringen. De overgang naar […]

Fotovoltaïek: De dominante investeringstrend in de sector van hernieuwbare energie

Fotovoltaïek: De dominante investeringstrend in de sector van hernieuwbare energie De productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen is nu goed ingeburgerd in ons land. Het is vermeldenswaard dat Griekenland op de derde plaats staat in Europa wat betreft het percentage elektriciteit dat afkomstig is van hernieuwbare bronnen in Europa. De stijgende energieprijzen en de ernstige […]

Modulering van Energiesystemen

Modulering van Energiesystemen De dringende behoefte aan energietransitie en het afschaffen van koolwaterstoffen komt tot uiting in de ontwikkeling van nieuwe technologieën en projecten voor hernieuwbare energiebronnen. Naast wat we tot nu toe hebben geleerd over projecten met hernieuwbare energiebronnen (RES), zijn er de laatste jaren innovatieve ideeën en nieuwe uitdagingen gepresenteerd op het gebied […]

SLIMME EN GROENE EILANDEN

SLIMME EN GROENE EILANDEN Toerisme is een pijler van economische ontwikkeling, omdat het een belangrijke activiteit is die zowel in de winter als in de zomer intensief is en aanzienlijke inkomsten genereert voor het jaarlijkse budget van ons land. De verhoogde toeristische activiteit, vooral tijdens de zomermaanden, heeft echter aanzienlijke gevolgen voor het milieu, waarvan […]

KLIMAATVERANDERING EN EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN

KLIMAATVERANDERING EN EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN De opwarming van de aarde baart wetenschappers wereldwijd steeds meer zorgen, aangezien het een fenomeen is met catastrofale gevolgen voor mens en natuur, nauw verbonden met het belangrijke milieuprobleem van klimaatverandering. Elk jaar worden de meeste landen ter wereld getroffen door extreme weersverschijnselen, die mensenlevens en meer kosten. Ontnuchterende schade en […]

Emoties en Ideeën: De Pijlers van Duurzame Ontwikkeling

Emoties en Ideeën: De Pijlers van Duurzame Ontwikkeling. Het erkennen van menselijke emoties en ideeën als drijvende krachten op de weg naar evolutie en radicale verandering is de eerste en meest essentiële stap naar het begrijpen van het concept van duurzame ontwikkeling en duurzaamheid, en uiteindelijk om ze te bereiken. Het begrijpen van menselijke emoties, […]

Internet of Bins: Goed afvalbeheer is de verantwoordelijkheid van iedereen.

Internet of Bins: Goed afvalbeheer is de verantwoordelijkheid van iedereen. Grensoverschrijdend project: “Gezamenlijke initiatieven voor slim en duurzaam beheer van vast stedelijk afval” en acroniem “INTERNET OF BINS”. Het in aanmerking komende grensoverschrijdende gebied kampt met de volgende problemen: onvoldoende milieu-infrastructuur wat betreft het type en de kwaliteit / functionele kenmerken ervan, lage penetratie van […]

GREAT SUN: Energiebesparing is onze prioriteit…

GREAT SUN: Energiebesparing is onze prioriteit… Met als doel energiebeleid aan te nemen dat nadelige milieueffecten minimaliseert en bijdraagt aan de bescherming van het milieu, implementeren we het GREAT SUN-project voor de gemeente Ziros. We leveren en installeren een slim ICT Energy Monitoring System en voeren ook energie-audits uit van minstens drie openbare gebouwen in […]

Next Com verbetert cultureel erfgoed en duurzame ontwikkeling van het toerisme.

Next Com verbetert cultureel erfgoed en duurzame ontwikkeling van het toerisme. Met als voornaamste doel de natuurlijke en geografische kenmerken van het grensoverschrijdende gebied van Griekenland en Bulgarije te bevorderen, te verbeteren en te behouden, nemen we deel aan de oprichting van een Geopark in het samenwerkingsgebied en van minstens 4 gebieden met unieke geofysische […]