De registratie, vereenvoudiging en homogenisatie van de procedures voor de verkiezing van de bestuursorganen van advocaten via de Plenaire Vergadering werd toegewezen aan Next Com SA.

De Informatiemaatschappij SA heeft Next Com SA belast met de implementatie van een reeks informatietechnologiediensten, waaronder:

 – Oprichting van een geïntegreerd systeem in het informatiesysteem van de Plenaire Vergadering “Interactieve digitale diensten voor het beheer van hulpbronnen, structuren en voorlopige gegevens – online informatie van instanties van burgers”

 – Oprichting van gedecentraliseerde verkiezingsafdelingen per Orde van Advocaten

 – Creatie van een enkel digitaal dossier van advocaat-kandidaten

Ons bedrijf heeft door de succesvolle implementatie van dit project aanzienlijk bijgedragen aan de vereenvoudiging van de procedures voor de verkiezing van bestuursorganen van advocaten via de Plenaire Vergadering.