Διεθνείς εξελίξεις και ενεργειακή μετάβαση

Το κοινωνικό-πολιτικό γίγνεσθαι ανά τον κόσμο επηρεάζει και επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κρίση, το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και λοιπά περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι τεταμένες γεωπολιτικές σχέσεις, η εμπόλεμη κατάσταση ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία επιφέρουν ριζικές μεταβολές στον τομέα της ενέργειας σε όλες τις χώρες του κόσμου. Διαμορφώνονται έτσι νέες απαιτήσεις και ανάγκες οι οποίες αποτελούν σημαντική πρόκληση για τις Κυβερνήσεις. 

Η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια συνίσταται ως μείζον ζήτημα και πρωταρχικό μέλημα των Κυβερνήσεων. Ο ανταγωνισμός στην αγορά και στις οικονομίες αλλάζει πλέον μορφή και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Η ζήτηση και οι ανάγκες στην αγορά της ενέργειας εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τις διεθνείς εξελίξεις οι οποίες τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα ανατρεπτικές και παρουσιάζουν εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς.  

Ωστόσο όπως προαναφέρθηκε, δεδομένου ότι η ενεργειακή μετάβαση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις παγκόσμιες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, παρουσιάζονται ορισμένοι ανασταλτικοί παράγοντες. Ένας εξ αυτών φέρεται να είναι το αυξημένο κόστος των συστημάτων που χρησιμοποιούν μη συμβατικές πηγές ενέργειας καθώς και η επιβαλλόμενη φορολογία σε περιπτώσεις μη αντικατάστασης των υπαρχόντων συστημάτων που χρησιμοποιούν καύσιμα υδρογονανθράκων, ιδίως για τους πολίτες με χαμηλό εισόδημα. Ακόμη το τελευταίο διάστημα γίνεται λόγος για την εκτόξευση της τιμής του φυσικού αερίου ως άμεση συνέπεια της εμπόλεμης κατάστασης Ρωσίας – Ουκρανίας. Η Ευρώπη κλήθηκε να αντιμετωπίσει την απώλεια του φυσικού αερίου της Ρωσίας μέσω των εισαγωγών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου παρά τον αγώνα μετάβασης προς την καθαρή ενέργεια. Πρόκειται για εξαιρετικά δαπανηρές επενδύσεις οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου επιβαρύνοντας σημαντικά την κοινωνία.  

Κρίνεται έτσι σκόπιμη η λήψη μέτρων από τις Κυβερνήσεις ώστε να παροτρυνθούν και να διευκολυνθούν οι πολίτες στην ομαλή ενεργειακή μετάβαση, καθώς τα κόστη εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας -για κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων- και των ηλεκτροκίνητων οχημάτων είναι αρκετά υψηλά. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η δημιουργία κινήτρων και μέτρων στήριξης των πολιτών ώστε και οι ίδιοι με τη σειρά τους να μετέχουν ως αρωγοί στον αγώνα μείωσης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής κρίσης, αλλά και η αύξηση των επενδύσεων και των υποδομών σε τεχνολογίες μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα.  Πλοήγηση άρθρων