Δράσεις ψηφιακής προβολής από την Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων

Η Μητρόπολη Ιωαννίνων σε συνεργασία με τη Nextcom, επικεντρώνεται στη ψηφιοποίηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Ειδικότερα το έργο που υλοποιήθηκε περιλάμβανε, τη ψηφιοποίηση 20 ιερών ναών, τοιχογραφημένων συνόλων, εικόνων, ιερών σκευών, βιβλίων και χρυσοκέντητων άμφιων, καθώς και πολλών άλλων στοιχείων.

Ο κύριος στόχος του έργου ήταν η ανάδειξη και προώθηση της περιοχής μέσω του διαδικτύου, με στόχο την ενίσχυση της τουριστικής εμπειρίας και την προσέλκυση επισκεπτών με ενδιαφέρον για τη θρησκεία και τον πολιτισμό.

Η συμβολή της Nextcom αποδείχθηκε καθοριστική στην τεχνολογική υλοποίηση του έργου. Μέσω της εταιρείας, δημιουργήθηκε πλατφόρμα δεδομένων, ψηφιακός χάρτης, εικονική περιήγηση με δυνατότητα χρήσης συσκευών εικονικής πραγματικότητα VR και άλλες καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές. Η Nextcom συνέβαλε με την τεχνογνωσία της για την ενίσχυση της παρουσίασης και προβολής του πολιτισμού της περιοχής σε παγκόσμιο επίπεδο, προωθώντας την επισκεψιμότητα και την αναγνώριση των ιερών μνημείων.