Έξυπνα και Πράσινα Νησιά

Ο τουρισμός αποτελεί πυλώνα της οικονομικής ανάπτυξης καθώς πρόκειται για μία σημαντική δραστηριότητα η οποία είναι έντονη τόσο τη χειμερινή όσο και τη θερινή περίοδο, αποφέροντας έτσι τεράστια έσοδα στον ετήσιο προϋπολογισμό της χώρας μας.

Η αυξημένη όμως τουριστική δραστηριότητα ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, μετρά σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον – κυριότερες εξ αυτών η μόλυνση των υδάτων, η αύξηση των αποβλήτων στις νησιωτικές περιοχές (στερεών και υγρών), η αύξηση των επιπέδων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και η αλόγιστη χρήση και σπατάλη ενέργειας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του αυξημένου πληθυσμού – . Ακόμη παρατηρείται έντονο το φαινόμενο της υπερεκμετάλλευσης των παράκτιων περιοχών και η αξιοποίηση αυτών κυρίως ως καταστήματα, χώρους εστίασης και αναψυχής, και ξενοδοχειακές μονάδες, παρεμβαίνοντας και διαταράσσοντας σημαντικά το φυσικό περιβάλλον.

Έτσι, στον κλάδο του τουρισμού εισέρχεται δυναμικά ο όρος της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Στόχος είναι η διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας αλλά και η διατήρηση της παρθένας φυσικής ομορφιάς – όπου υπάρχει – με πολύ μικρές παρεμβάσεις προς ανάδειξη των τοπίων αυτών στην πληθώρα τουριστών που επισκέπτονται κάθε χρόνο τη χώρα μας.

Ακόμη στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης υλοποιούνται δράσεις για την διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του κάθε τόπου, την διασφάλιση και προάσπιση της αξίας και των οφελών του κοινωνικού συνόλου – ως αναπόσπαστο κομμάτι και πυλώνας της βιώσιμης ανάπτυξης – , την υλοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων για την προστασία των υδάτων και του εδάφους, την έξυπνη διαχείριση και αξιοποίηση των υδατικών πόρων, την εφαρμογή ¨έξυπνων και πράσινων¨ λύσεων στον κλάδο των μεταφορών, καθώς και την αξιοποίηση αλλά και υλοποίηση νέων έργων και τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ήδη από το 2021 έχει εγκριθεί το πρόγραμμα Smart and Sustainable Island για το νησί της Αστυπάλαιας – το πρώτο πράσινο και έξυπνο νησί της Μεσογείου – , οδηγώντας έτσι το δρόμο προς την κλιματική ουδετερότητα, τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και την πράσινη ανάπτυξη. Η επιδίωξη του προγράμματος έγκειται στην  αντικατάσταση των οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης με νέα ηλεκτροκίνητα οχήματα των οποίων η απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια εξασφαλίζεται από αμιγώς Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, επιτυγχάνοντας έτσι την απόλυτη ενεργειακή αυτονομία στον κλάδο των μεταφορών.  Η επίτευξη της νέας πρόκλησης για ενεργειακή αυτάρκεια του νησιού, πραγματοποιείται μέσω του σχεδιασμού και της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και αιολικού πάρκου, καλύπτοντας πάνω από το 80% της απαιτούμενης ενέργειας.

Ακόμη χαρακτηριστικά παραδείγματα μετάβασης σε πράσινα νησιά αποτελεί η Χάλκη η οποία το Νοέμβρη εγκαινιάστηκε ως το 1ο GR – eco Island αλλά και η Κύθνος η οποία τον Ιούνιο εντάχθηκε στην πρωτοβουλία GR – eco Islands, με στόχο την αυξημένη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και την προώθηση της ψηφιοποίησης και της τεχνολογικής εξέλιξης.