Ενέργειες ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας της Πράξης “Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου”

You are here:
Go to Top