Τι πιο ελπιδοφόρο από την παρουσία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Eurojust στα Social Media αλλά και τι πιο τιμητικό από το να σου αναθέτει ένας τέτοιος Οργανισμός τη διαχείριση των Μέσων Κοινωνικής του Δικτύωσης

Από το 2002 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Eurojust με έδρα τη Χάγη προωθεί και βελτιώνει τον συντονισμό των ερευνών και των διώξεων μεταξύ των δικαστικών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ σε περιπτώσεις σοβαρών διασυνοριακών και οργανωμένων εγκλημάτων. Mε μια τόσο εξαιρετικά σημαντική και ευαίσθητη αποστολή η Eurojust οφείλει να τηρεί μια απόλυτα ισορροπημένη στάση δημοσιοποίησης του έργου της και η Next Com Group τη στηρίζει σε αυτό!

Έχοντας αναλάβει τη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Eurojust αλλά  και τη συμβουλευτική σε θέματα επικοινωνίας μέσω των συγκεκριμένων καναλιών προωθούμε στο ευρύ κοινό το έργο της, προάγοντας ταυτοχρόνως με τις κατευθύνσεις του Οργανισμού την αίσθηση της ασφάλειας στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τόσο την έχουν ανάγκη.