Emoties en Ideeën: De Pijlers van Duurzame Ontwikkeling.

Het erkennen van menselijke emoties en ideeën als drijvende krachten op de weg naar evolutie en radicale verandering is de eerste en meest essentiële stap naar het begrijpen van het concept van duurzame ontwikkeling en duurzaamheid, en uiteindelijk om ze te bereiken.

Het begrijpen van menselijke emoties, percepties en ervaringen ligt in het doorbreken van het idee dat het aanpakken van alle enorme milieuproblemen wereldwijd alleen mogelijk is door praktische acties. Groene energieprojecten, innovatieve technologieën, strategieën om de atmosferische vervuiling te verminderen en klimaatverandering en energiecrisis te verzachten, zijn niet genoeg als de samenleving niet is ingegaan op de wortels en de omvang van deze problemen.

De essentie ligt in het respecteren van de natuur en het milieu die de mens en zijn activiteiten herbergen. Het doel is om diepgaand te begrijpen – als samenleving – de dringende noodzaak van bescherming en behoud van de natuurlijke omgeving. Het is het geschikte moment om bewust de nadruk te leggen op de zaak, en voor vaak gebruikte milieutermen zoals ecologie en duurzaamheid om substantieel geïntegreerd en verankerd te worden in de cultuur, overtuigingen en aspiraties van de samenleving.

Verder is van groot belang in de ontwikkeling en modernisering van ideeën en projecten die vandaag de dag door mensen worden geïmplementeerd – met gebruikmaking van hun intelligentie, kennis, ervaringen en de prikkels die ze ontvangen, evenals de hulpbronnen en technologieën tot hun beschikking – het oprechte erkennen van de milieucrisis en de vraag naar de aanpak ervan. Door de kern van dit probleem als kompas te stellen, richten mensen hun eigen behoeften, verlangens en percepties, verruimen ze hun horizon en zijn ze goed voorbereid om de overvloed aan innovaties die ze tegenkomen te beheren, evolueren hun verlangens en overtuigingen, en realiseren zich dat het milieu de bron is van hun leven en dat ze het echt moeten beschermen en koesteren!