ENERGIEOVERGANG: MONDIALE UITDAGINGEN EN ONTWIKKELING

De wereldwijde sociale en politieke situatie wordt sterk beïnvloed door de energiecrisis, het fenomeen van klimaatverandering en andere milieukwesties. Gespannen geopolitieke betrekkingen en het voortdurende conflict tussen Rusland en Oekraïne zorgen voor aanzienlijke verschuivingen in de energiesector wereldwijd. Dit leidt tot nieuwe vereisten en uitdagingen voor regeringen.

De overgang naar schone energie is een belangrijke kwestie en een topprioriteit voor regeringen. Rivaliteit op de markt en economieën evolueren en zijn nauw verbonden met de verschuiving naar groene energie. De vraag naar energie op de energiemarkt wordt voornamelijk gedreven door internationale aangelegenheden, die de afgelopen jaren zeer ontwrichtend en snel veranderend waren.

Echter, zoals eerder vermeld, gezien het feit dat de energietransitie nauw verbonden is met wereldwijde sociale, politieke en economische ontwikkelingen, zijn er enkele remmende factoren. Een daarvan is de verhoogde kosten van systemen die gebruik maken van niet-conventionele energiebronnen, evenals de belasting die wordt opgelegd in gevallen waar bestaande op koolwaterstof gebaseerde systemen niet worden vervangen, wat met name van invloed is op mensen met een laag inkomen. Bovendien is er sprake geweest van een stijging van de prijzen van aardgas als direct gevolg van het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Europa moest zich bezighouden met het verlies van Russisch aardgas door de invoer van vloeibaar aardgas, ondanks de overgang naar schone energie. Dit waren zeer dure investeringen die leidden tot een sterke stijging van de prijzen van aardgas, wat de samenleving aanzienlijk belastte.

Daarom wordt het als noodzakelijk beschouwd dat regeringen maatregelen nemen om een soepele energietransitie voor burgers te stimuleren en te faciliteren, aangezien de installatiekosten van systemen voor hernieuwbare energiebronnen om aan de energiebehoefte te voldoen, evenals elektrische voertuigen, behoorlijk hoog zijn. Het is bijzonder belangrijk om prikkels en ondersteunende maatregelen te creëren voor burgers om actief deel te nemen aan de strijd tegen klimaatverandering en de vermindering van de milieucrisis. Bovendien zijn toenemende investeringen in nul-koolstoftechnologieën en infrastructuur cruciaal.