Enterprise Greece: toewijzing van €2,3 miljoen aan projecten aan NextCom

NextCom heeft het genoegen het project getiteld “Bevorderingsprogramma voor bevroren vis” op zich te nemen, dat wordt uitgevoerd door het Hellenic Company for Investment and Foreign Trade S.A. (Enterprise Greece). Het doel van de operatie is het verbeteren van de consumptie en export van Griekse bevroren vis, door het creëren van positieve percepties en beeldvorming van hun kwaliteit, veiligheid en bijdrage aan een gezonde eetgewoonte. De operatie is een allesomvattend en innovatief promotieprogramma, met meerdere communicatieacties, die zowel promotie als consumenteneducatie omvatten over de voordelen van visconsumptie. Meer specifiek heeft NextCom de uitvoering van de subprojecten 2-6 van de operatie ‘Bevorderingsprogramma voor bevroren vis’ toegekend gekregen voor 2,3 miljoen euro (2 317 312,312 euro inclusief btw, 1 868 800 euro exclusief btw), waaronder:

Subproject 2: ‘Ontwerp en uitvoering van een marketingprogramma voor Griekse bevroren vis’.

Subproject 3: ‘Ontwerp, ontwikkeling en beheer van digitale communicatiekanalen en digitale inhoud voor de promotie van bevroren vis’.

Subproject 4: ‘Ontwerp en uitvoering van een public relations- en consumenteneducatieprogramma voor bevroren vis’.

Subproject 5: ‘Deelname aan sectorale/gespecialiseerde beurzen en evenementen ter bevordering van bevroren vis’.

Subproject 6: ‘Concept, organisatie, productie en promotie van audiovisuele producties ter bevordering van bevroren vis’.

NextCom, gebruikmakend van zijn jarenlange ervaring, zijn revolutionaire bedrijfsmodel van ontwikkeling en zijn investeringen in nieuwe technologieën, staat achter de inspanning om de visserijsector te bevorderen en te ontwikkelen, die een van de belangrijkste drijfveren van groei is voor ons land.