Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze corporate governance is gebaseerd op de integrale symbiose van de principes van duurzaamheid, die de kern vormen van ons bestaan. We hechten bijzonder veel belang aan de evenwichtige coëxistentie tussen het beschermen van de planeet, het welzijn van mensen en het bereiken van duurzame winstgevendheid.

Geïnspireerd door de principes van biodiversiteit en ecologisch evenwicht creëren we een innovatief corporate governance-model dat onze inzet voor de bescherming en het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen weerspiegelt. We stimuleren de actieve betrokkenheid van onze medewerkers en de integratie van sociale verantwoordelijkheid in onze activiteiten.

We erkennen de cruciale bijdrage van mensen aan de groei en het succes van ons bedrijf. We bevorderen het creëren van een werkomgeving die persoonlijke ontwikkeling en creativiteit stimuleert en die multiculturalisme en gelijke kansen bevordert.

Tegelijkertijd zetten we ons in om financiële groei te realiseren met verantwoordingsplicht en transparantie, het verbeteren van risicobeheer en efficiënt gebruik van middelen. We bevorderen consequent het behoud van ons financiële succes door transparante en ethische praktijken die de behoeften van klanten, aandeelhouders en de bredere gemeenschap respecteren.

Op deze manier creëren we een sterk corporate governance-model dat bijdraagt aan de duurzame groei van ons bedrijf en onze waarde voor onze belanghebbenden en de wereld om ons heen vergroot.

Η εταιρική μας διακυβέρνηση, βασίζεται στην αναπόσπαστη συμβίωση των αρχών της βιωσιμότητας, οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα της ύπαρξής μας. Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην ισορροπημένη συνύπαρξη μεταξύ της προστασίας του πλανήτη, της ευημερίας των ανθρώπων και της επίτευξης βιώσιμης κερδοφορίας.

Εμπνευσμένοι από τις αρχές της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ισορροπίας, δημιουργούμε ένα καινοτόμο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης που αντανακλά την προσήλωσή μας, στην προστασία και αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων. Προωθούμε την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων του προσωπικού μας και την ενσωμάτωση της κοινωνικής ευθύνης στις λειτουργίες μας.

Αναγνωρίζουμε την κρίσιμη συμβολή των ανθρώπων στην ανάπτυξη και την επιτυχία της εταιρείας μας. Προωθούμε την δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την προσωπική ανάπτυξη και τη δημιουργικότητα, ενισχύοντας την πολυπολιτισμικότητα και την ισότητα ευκαιριών.

Παράλληλα, δεσμευόμαστε να επιτύχουμε οικονομική ανάπτυξη με υπευθυνότητα και διαφάνεια, ενισχύοντας τη διαχείριση των κινδύνων και την αποδοτική χρήση των πόρων. Με συνέπεια, προωθούμε τη διατήρηση της οικονομικής επιτυχίας μας, μέσω διαφανών και ηθικών πρακτικών, που σέβονται τις ανάγκες των πελατών, των μετόχων και της ευρύτερης κοινότητας.

Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούμε ένα ισχυρό μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης, που συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της εταιρείας μας, ενισχύοντας την αξία μας για τους ενδιαφερόμενους και τον κόσμο γύρω μας.