Fotovoltaïek: De dominante investeringstrend in de sector van hernieuwbare energie

De productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen is nu goed ingeburgerd in ons land. Het is vermeldenswaard dat Griekenland op de derde plaats staat in Europa wat betreft het percentage elektriciteit dat afkomstig is van hernieuwbare bronnen in Europa. De stijgende energieprijzen en de ernstige energiecrisis geven de onmiddellijke noodzaak aan om de totale geïnstalleerde capaciteit uit hernieuwbare bronnen te verhogen.

Het afgelopen jaar waren fotovoltaïsche systemen de belangrijkste hernieuwbare energiebronnen in ons land, waarbij de totale geïnstalleerde capaciteit meer dan 5.000 MWp overschreed, wat ongeveer 85% van de totale geïnstalleerde capaciteit uit hernieuwbare energiebronnen inneemt.

De vraag naar aardgas in ons land is ook aanzienlijk gestegen, met een prijs die hoger is dan 85 TWh, terwijl nieuwe groene investeringen zich nu grotendeels richten op windmolenparken en biomassaproductie-installaties, met als doel de CO2-prijzen aanzienlijk te verlagen, aangezien de belangrijkste bron van de productie afkomstig is van conventionele brandstoffen.

Ten slotte is het vermeldenswaardig dat het California-effect, ook bekend als de Duck Curve, een belangrijke uitdaging vormt in de opwekking van fotovoltaïsche energie. Het fenomeen verwijst naar de snelle afname van de vraag naar elektriciteit van het net tijdens de dag, wanneer de zonlichtcapaciteit vrij hoog is, als gevolg van de toename van geïnstalleerde fotovoltaïsche systemen. Als gevolg hiervan staat het net zowel technologisch als economisch onder druk om overdag met verminderde belasting te werken en hun capaciteit te verhogen op momenten waarop er geen zonlicht is. Dit fenomeen wordt nu waargenomen in Griekenland en in veel landen over de hele wereld, waarbij overheden worden opgeroepen om onmiddellijke oplossingen te bieden om optimaal gebruik te maken van het potentieel van fotovoltaïsche systemen.