Φωτοβολταϊκά: Η κυρίαρχη επενδυτική τάση στον τομέα των Α.Π.Ε.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (Α.Π.Ε) έχει εδραιωθεί πλέον και στην χώρα μας. Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα κατατάσσεται στην 3η θέση αναφορικά με το ποσοστό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. στην Ευρώπη. Η αυξημένη τιμή της ενέργειας lκαι η έντονη ενεργειακή κρίση άλλωστε, υποδηλώνουν την άμεση ανάγκη για αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος προερχόμενη από Ανανεώσιμες Πηγές.  

Το προηγούμενο έτος την πρωτοκαθεδρία των Α.Π.Ε. στη χώρα μας κατείχαν τα φωτοβολταϊκά όπου η συνολική εγκατεστημένη ισχύς τους ξεπέρασε τα 5.000 MWp καταλαμβάνοντας περίπου το 85% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος προερχόμενη από Α.Π.Ε.  Παρατηρείται λοιπόν έντονο το επενδυτικό ενδιαφέρον στα φωτοβολταϊκά συστήματα καθώς παρουσιάζουν το πιο φθηνό κόστος εγκατάστασης συγκριτικά με τις υπόλοιπες τεχνολογίες Α.Π.Ε.  

Ακόμη σημαντική αύξηση σημείωσε και η ζήτηση του Φυσικού Αερίου στην χώρα μας ξεπερνώντας την τιμή των 85 TWh, ενώ οι νέες πράσινες επενδύσεις στρέφονται πια σε μεγάλο βαθμό στα αιολικά πάρκα και τις μονάδες παραγωγής βιομάζας, με στόχο την ουσιαστική μείωση των τιμών CO2, καθώς η κύρια πηγή παραγωγής του προέρχεται από τα συμβατικά καύσιμα.  

Τέλος αξίζει να αναφερθεί το Φαινόμενο της Καλιφόρνια γνωστό και ως το φαινόμενο της Πάπιας, ως μία σημαντική πρόκληση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών. Το φαινόμενο αφορά στην ραγδαία μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο κατά τη διάρκεια της ημέρας -όπου η δυναμικότητα του ηλιακού φωτός είναι αρκετά υψηλή-, εξαιτίας της αύξησης των εγκατεστημένων φωτοβολταϊκών. Αποτέλεσμα αυτού είναι η πίεση του δικτύου τόσο σε τεχνολογικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής του δικτύου ώστε να λειτουργούν με μειωμένο φορτίο κατά τη διάρκεια της ημέρας και να αυξάνουν την ισχύ τους τις ώρες όπου δεν υπάρχει ηλιοφάνεια. Το φαινόμενο παρατηρείται πλέον και στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές χώρες του κόσμου με τις κυβερνήσεις να καλούνται να φέρουν άμεσες λύσεις ώστε να αξιοποιούνται στο έπακρο οι δυνατότητες των φωτοβολταϊκών συστημάτων.