Harvard Business Review: Een betere digitale transformatie hangt af van de afstemming op hoe mensen zullen werken.

Tijdens de Covid-19-pandemie boekten veel organisaties enkele jaren aan groei op gebieden zoals het ondersteunen van nieuwe digitale gedragingen, een toename van het werk op afstand en verbeteringen in de operaties.

Digitale transformaties vormen een kans voor bedrijven om te herstructureren hoe medewerkers in de toekomst zullen werken, waarbij de grote vraag voor CEO’s is hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze de voordelen van digitale transformaties behouden terwijl ze ook terugkeren naar de goede aspecten die in de fysieke wereld bestaan.

In november 2021, toen werd gevraagd naar de doelen van de digitale transformatie van hun organisatie, noemde 63% van de 294 zakelijke leiders die door Harvard Business Review Analytic Services werden ondervraagd, het verbeteren van de efficiëntie en productiviteit van de operaties, maar slechts 54% zegt dat ze tot nu toe winst hebben gezien op dat gebied. Dit bewijst dat leidinggevenden voor deze veranderingsinspanningen een aantal prioriteiten in evenwicht moeten brengen.

Meer specifiek moeten leidinggevenden een duidelijke visie en doelen stellen, hardnekkige uitdagingen oplossen, effectief toezicht houden op het project, en strategisch omgaan met technologie en cyberbeveiliging.

In eerste instantie zouden digitale transformaties moeten gaan over het verbeteren van efficiëntie en het verlagen van kosten, terwijl het op de middellange tot lange termijn zou moeten gaan over het beter bedienen van klanten. Het bereiken van deze doelstellingen zal gemakkelijker zijn als leidinggevenden zich ook richten op de basis van verandermanagement, inclusief het afstemmen van medewerkers op de strategische richting en het afstemmen van de verschillende routekaarten van het project, zodat iedereen in dezelfde richting werkt. Bedrijven die deze stappen goed uitvoeren, zullen waarschijnlijker de volledige voordelen van hun transformatie realiseren, waaronder meer tevreden werknemers die klanten beter kunnen helpen.

Een andere richtlijn voor leidinggevenden over hoe ze digitale transformaties kunnen leiden, is het creëren van teams waarin werknemers uit verschillende functies zij aan zij werken op een meer behendige, responsieve manier, en deze werknemers in staat stellen om de nieuwe identiteit van het bedrijf mede vorm te geven.

Digitale transformaties hebben het potentieel om het verouderde speelboek van een bedrijf te herschrijven voor de op technologie gebaseerde toekomst. Maar behendige, flexibele en digitaal vaardige bedrijven hebben werknemers nodig die worden aangemoedigd om alert te blijven op nieuwe digitale kansen voor het bedrijf.

Door dit te doen kan het bedrijf gericht blijven op de mogelijkheden en uitdagingen van de toekomst.

Source: Harvard Business Review: Better Digital Transformation Depends on Aligning with How People Will Work