30 Χρόνια

30 Χρόνια

Με μια ματιά

Έτος ίδρυσης
1993
Κλάδοι Δραστηριοτήτων
0
Ετήσια Ανάπτυξη
0 %
Έργα
0 +
Ξεχωριστοί Πελάτες
0 +
Εργαζόμενοι
0 +

Λειτουργούμε ως ένας πάροχος υπηρεσιών παραμένοντας, προσηλωμένοι στο όραμα και τις αξίες μας από το 1993.

Λειτουργούμε ως ένας πάροχος:

υπηρεσιών, παραμένοντας προσηλωμένοι στο όραμα και τις αξίες μας από το 1993.

Βιώσιμη Ανάπτυξη

"Η εταιρεία μας αφιερώνει απόλυτα τον εαυτό της στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς πιστεύουμε ακράδαντα στη σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.)."

Ενστερνιζόμαστε την αρχή ότι η εταιρεία μας είναι αναπόσπαστο κομμάτι του περιβάλλοντος και της κοινωνίας στην οποία λειτουργεί, και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συμβάλλουμε θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της κοινωνικής ευημερίας.


Για τον σκοπό αυτό, έχουμε αναπτύξει στρατηγικές που προωθούν την ενεργειακή αποδοτικότητα, την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων μας και την προστασία της βιοποικιλότητας. Στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνουμε τους εργαζομένους μας ώστε να συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες κοινωνικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου.


Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστη πτυχή της εταιρικής μας κουλτούρας, και δεσμευόμαστε να εξακολουθούμε να εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση με στόχο την εξασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος για τις νεότερες γενιές.

Βιώσιμη Ανάπτυξη

"Η εταιρεία μας αφιερώνει απόλυτα τον εαυτό της στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς πιστεύουμε ακράδαντα στη σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.)."

Ενστερνιζόμαστε την αρχή ότι η εταιρεία μας είναι αναπόσπαστο κομμάτι του περιβάλλοντος και της κοινωνίας στην οποία λειτουργεί, και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συμβάλλουμε θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της κοινωνικής ευημερίας.


Για τον σκοπό αυτό, έχουμε αναπτύξει στρατηγικές που προωθούν την ενεργειακή αποδοτικότητα, την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων μας και την προστασία της βιοποικιλότητας. Στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνουμε τους εργαζομένους μας ώστε να συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες κοινωνικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου.


Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστη πτυχή της εταιρικής μας κουλτούρας, και δεσμευόμαστε να εξακολουθούμε να εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση με στόχο την εξασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος για τις νεότερες γενιές.

Milestones

Η NextCom, από το 1993, είναι κατά κύριο λόγο πάροχος ψηφιακών επιχειρησιακών υπηρεσιών, με κύριο στόχο την εναρμόνιση της τεχνολογικής πρωτοπορίας με την πρωτοτυπία, την αυθεντικότητα και την βιωσιμότητα.

July 5
1993
1993

Ίδρυση της Next Com ως η 1η διαφημιστική εταιρεία στην βόρειο-δυτική Ελλάδα, με την τότε ονομασία Απειρωτάν ΕΠΕ.

February 2
1995
1995

Προσθήκη του 1ου ατελιέ για διαχωρισμό έγχρωμων φιλμ στην βόρειο-δυτική Ελλάδα.

Είσοδος στο Internet (1η στην βόρειο-δυτική Ελλάδα και 3η πανελλαδικά).

January 31
1997
1997
1997

Δημιουργία της Next Media, της μεγαλύτερης εταιρίας στον κλάδο της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών.

January 31
1998
1998
1998

Πώληση της υλικής υποδομής της εταιρείας, στην περιοχή της Ηπείρου, στην εταιρεία Ideal Telecom (Vodafone).

January 31
2000
2000
2000

Δημιουργία της εταιρείας Next Com A.E. για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνολογίας.

January 31
2006
2006
2006

Συγχώνευση της Next Com Α.Ε. και της Next Media ως μία εταιρεία, με την διατήρηση της ονομασίας Next Com A.E.

January 31
2010
2010
2010

Επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας πανελλαδικά.

January 31
2015
2015
2015

Συνεχής ανάπτυξη της εταιρείας, με νέα γραφεία σε  Ιωάννινα, Αθήνα και Κομοτηνή.

January 31
2018
2018
2018

Είσοδος στον κλάδο της ψηφιοποίησης, των ψηφιακών τεχνολογιών και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

January 31
2021
2021
2021

Επέκταση του δικτύου των δραστηριοτήτων της εταιρείας στον τομέα του περιβάλλοντος, επενδύοντας σε έργα πράσινης ενεργειας.

January 31
2022
2022
2022

Έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία CGC Communication.

January 31
2023
2023
2023

Συγχώνευση με την εταιρεία CGC Communication.

July 5
1993
1993

Ίδρυση της Next Com ως η 1η διαφημιστική εταιρεία στην βόρειο-δυτική Ελλάδα, με την τότε ονομασία Απειρωτάν ΕΠΕ.

February 2
1995
1995

Προσθήκη του 1ου ατελιέ για διαχωρισμό έγχρωμων φιλμ στην βόρειο-δυτική Ελλάδα.

Είσοδος στο Internet (1η στην βόρειο-δυτική Ελλάδα και 3η πανελλαδικά).

January 31
1997
1997
1997

Δημιουργία της Next Media, της μεγαλύτερης εταιρίας στον κλάδο της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών.

January 31
1998
1998
1998

Πώληση της υλικής υποδομής της εταιρείας, στην περιοχή της Ηπείρου, στην εταιρεία Ideal Telecom (Vodafone).

January 31
2000
2000
2000

Δημιουργία της εταιρείας Next Com A.E. για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνολογίας.

January 31
2006
2006
2006

Συγχώνευση της Next Com Α.Ε. και της Next Media ως μία εταιρεία, με την διατήρηση της ονομασίας Next Com A.E.

January 31
2010
2010
2010

Επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας πανελλαδικά.

January 31
2015
2015
2015

Συνεχής ανάπτυξη της εταιρείας, με νέα γραφεία σε  Ιωάννινα, Αθήνα και Κομοτηνή.

January 31
2018
2018
2018

Είσοδος στον κλάδο της ψηφιοποίησης, των ψηφιακών τεχνολογιών και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

January 31
2021
2021
2021

Επέκταση του δικτύου των δραστηριοτήτων της εταιρείας στον τομέα του περιβάλλοντος, επενδύοντας σε έργα πράσινης ενεργειας.

January 31
2022
2022
2022

Έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία CGC Communication.

January 31
2023
2023
2023

Συγχώνευση με την εταιρεία CGC Communication.

Εταιρικά Νέα

Εταιρικά Νέα

NextCom Group