Internet of Bins: Goed afvalbeheer is de verantwoordelijkheid van iedereen.

Grensoverschrijdend project: “Gezamenlijke initiatieven voor slim en duurzaam beheer van vast stedelijk afval” en acroniem “INTERNET OF BINS”.

Het in aanmerking komende grensoverschrijdende gebied kampt met de volgende problemen:

onvoldoende milieu-infrastructuur wat betreft het type en de kwaliteit / functionele kenmerken ervan,

lage penetratie van innovatieve benaderingen en toepassingen voor vast afvalbeheer lokaal

als gevolg hiervan wordt de kwaliteit van leven van de bewoners en de kenmerken van het toeristische product en het algemene stedelijke profiel op verschillende manieren beïnvloed.

Gezien de bovenstaande omstandigheden is de behoefte aan herontwerp van de aanpak van vast afvalbeheer geïdentificeerd in het licht van de overgang naar het tijdperk van “ecologisch slimme steden”, een richting die Next Com voortdurend ondersteunt en benadrukt…

Uiteindelijk is het ultieme doel van het project het opwaarderen van de capaciteit van vast afvalbeheer door de adoptie van innovatieve duurzame modellen voor afvalbeheer op lokaal niveau.