Καινοτόμες προσεγγίσεις στον Εναλλακτικό Τουρισμό

Η Περιφέρεια Ηπείρου ολοκλήρωσε με επιτυχία το Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου στα Ιωάννινα. Με τίτλο “Καινοτόμες προσεγγίσεις στον Εναλλακτικό Τουρισμό”, το Συνέδριο αποτέλεσε πλατφόρμα διαλόγου και παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου “TheRout_Net – Thematic Routes and Networks”, το οποίο εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».

Ο βασικός στόχος του έργου είναι η προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού στην Περιφέρεια Ηπείρου μέσα από τη δημιουργία θεματικών διαδρομών και δικτύων. Το Συνέδριο παρουσίασε με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα του έργου, προσφέροντας πλούσιες ευκαιρίες για ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών μέσα από workshops και συζητήσεις.

Η Nextcom συνέβαλε σημαντικά στο Συνέδριο, παρέχοντας την απαραίτητη τεχνολογική υποστήριξη. Με τη συμβολή της, διοργανώθηκαν διαδραστικά workshops και ζωντανές συζητήσεις, ενισχύοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου. Η τεχνογνωσία της Nextcom στον τομέα της τεχνολογίας συνέβαλε στην αποτελεσματική προβολή και ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή, δημιουργώντας προοπτικές για βιώσιμη και εκπαιδευτική εμπειρία ταξιδιού.