Νοσηλεία στο Σπίτι: Σύμβαση ΟΔΙΠΥ – NEXTCOM A.E. για την επικοινωνία και προβολή του προγράμματος

Την Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024, στα γραφεία του ΟΔΙΠΥ, μεταξύ της αναδόχου εταιρίας NEXTCOM Α.Ε. και της αναθέτουσας αρχής ΟΔΙΠΥ, υπεγράφη σύμβαση ανάθεσης έργου που αφορά την επικοινωνιακή ενίσχυση και διάδοση, τόσο στην επιστημονική κοινότητα, όσο και στον γενικό πληθυσμό του συστήματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ).

Από την πλευρά του ΟΔΙΠΥ, τη σύμβαση υπέγραψε ο κ. Βασίλης Μπαλάνης, Διευθύνων Σύμβουλος, ενώ από τη NEXTCOM, o κ. Αναστάσιος Μάριος Κιτσαράς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.  Την Ernst & Young εκπροσώπησε ο κ. Γιώργος Μητρόπουλος, Head of Business Development, SE Europe, Healthcare & Health Sciences Sector Leader, ενώ με την παρουσία του τίμησε την εκδήλωση ο κ. Ελευθέριος Θηραίος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης του ΟΔΙΠΥ.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, η NEXTCOM Α.Ε. και η ΕΥ αναλαμβάνουν αντίστοιχα την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και του ΟΔΙΠΥ στην παρουσίαση και διάδοση των αποτελεσμάτων προόδου του έργου και τη διαχείριση της αλλαγής που φέρνει το Πρόγραμμα, αναλαμβάνοντας δράσεις και ενέργειες προβολής σε πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας, τόσο σε εθνικό όσοι και περιφερειακό επίπεδο, με αντίστοιχες παραγωγές οπτικοακουστικού υλικού.

Όσον αφορά στο ίδιο το Πρόγραμμα (ΝΟΣΠΙ), αυτό στοχεύει στην ασφαλή, ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη φροντίδα στο σπίτι, μέσω ενός δικτύου υποστήριξης ιατροτεχνολογικών και ψηφιακών λύσεων, που παρέχουν άμεσα οφέλη στην ποιότητα ζωής των ασθενών, με παράλληλη μείωση του κόστους φροντίδας.

Στις σημαντικότερες επιδιώξεις του προγράμματος, περιλαμβάνονται, η μείωση του χρόνου νοσηλείας στο νοσοκομείο και του αριθμού επανεισαγωγών ασθενών με χρόνια νοσήματα, η ενίσχυση της αυτοφροντίδας στο σπίτι και παράλληλα η απελευθέρωση πόρων σε νοσοκομειακό επίπεδο.  Αναμφίβολα καθίσταται ως το απαιτητικότερο πρόγραμμα που έχει υλοποιηθεί στην Ελλάδα κατά τις τελευταίες δεκαετίες.