SLIMME EN GROENE EILANDEN

Toerisme is een pijler van economische ontwikkeling, omdat het een belangrijke activiteit is die zowel in de winter als in de zomer intensief is en aanzienlijke inkomsten genereert voor het jaarlijkse budget van ons land.

De verhoogde toeristische activiteit, vooral tijdens de zomermaanden, heeft echter aanzienlijke gevolgen voor het milieu, waarvan de belangrijkste waterverontreiniging, verhoogde afvalproductie in eilandgebieden (vast en vloeibaar), verhoogde niveaus van atmosferische vervuiling, evenals het onverstandig gebruik en verspilling van energie om te voldoen aan de behoeften van de toegenomen bevolking. Er is ook een opmerkelijk fenomeen van overexploitatie van kustgebieden en hun gebruik voornamelijk als winkels, eet- en uitgaansgelegenheden en hotelcomplexen, waardoor er ingrijpende verstoringen in de natuurlijke omgeving optreden.

Zo komt de term duurzame en evenwichtige ontwikkeling binnen in de toerisme-industrie. Het doel is het behoud van het natuurlijke milieu en de biodiversiteit, evenals het behoud van de ongerepte natuurlijke schoonheid – waar deze bestaat – met minimale ingrepen om deze landschappen te benadrukken voor de veelheid aan toeristen die ons land jaarlijks bezoeken.

Bovendien worden binnen het kader van duurzame ontwikkeling acties ondernomen om het cultureel erfgoed van elke plaats te behouden en te benadrukken, om de waarde en voordelen van het sociale geheel te waarborgen en te verdedigen – als integraal onderdeel en pijler van duurzame ontwikkeling – om landverbeteringsprojecten uit te voeren voor de bescherming van water en bodem, om slimme en groene oplossingen te bereiken in de transportsector, evenals om nieuwe projecten en technologieën voor hernieuwbare energiebronnen te benutten en te implementeren.

Al sinds 2021 is het programma voor Slimme en Duurzame Eilanden voor het eiland Astypalaia – het eerste groene en slimme eiland in de Middellandse Zee – goedgekeurd, waardoor de weg wordt vrijgemaakt naar klimaatneutraliteit, vermindering van de koolstofvoetafdruk en bevordering van groene ontwikkeling. Het doel van het programma is de vervanging van voertuigen met verbrandingsmotoren door nieuwe elektrische voertuigen waarvan de benodigde elektrische energie wordt geleverd door uitsluitend hernieuwbare energiebronnen, met als resultaat volledige energie-autonomie in de transportsector. De verwezenlijking van de nieuwe uitdaging voor energiezelfvoorziening van het eiland wordt gerealiseerd door het ontwerp en de installatie van fotovoltaïsche systemen en een windpark, die meer dan 80% van de benodigde energie dekken.

Een ander kenmerkend voorbeeld van de overgang naar groene eilanden is Chalki, dat in november werd ingehuldigd als het 1e GR-eco-eiland, en Kythnos, dat in juni toetrad tot het initiatief GR-eco-eilanden, met als doel het verhoogde gebruik van hernieuwbare energiebronnen, duurzame ontwikkeling, evenals de bevordering van digitalisering en technologische vooruitgang.