Στρατηγική Συνεργασία για τη CGC Communication με τον Όμιλο Εταιριών NEXTCOM

Σε έντονα αναπτυξιακή πορεία η εταιρεία

Με μία αποφασιστική κίνηση ανάπτυξης, απέναντι στις εξελιγμένες προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς, η CGC COMMUNICATION ένωσε τις δυνάμεις της με τον όμιλο εταιρειών NEXTCOM, σε ένα συμπαγές, δυναμικό σχήμα, που έχει τις προϋποθέσεις να καθιερώσει νέα εποχή στον τομέα των υπηρεσιών προώθησης, επικοινωνίας και ψηφιακής μετάβασης.

Στόχος της στρατηγικής συνεργασίας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ευελιξίας στην παροχή υπηρεσιών της CGC, πάντα με γνώμονα την εξέλιξη των αναγκών του πελάτη, και της μεγιστοποίησης του ανταποδοτικού του οφέλους.

Πλέον, με περισσότερες δυνάμεις κι εμπειρίες, η CGC COMMUNICATION αξιοποιεί την προηγμένη υποδομή και την υψηλή εξειδίκευση της NEXTCOM GROUP, παρέχοντας υπηρεσίες 360ο επικοινωνίας, με άνοιγμα’ στις ψηφιακές τεχνολογίες.

Η νέα εποχή της CGC εκφράζεται και με ένα ανανεωμένο website (http://cgc-sa.gr), που περιλαμβάνει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τη φιλοσοφία, τους νέους στόχους και τις υπηρεσίες της εταιρείας, αλλά και για τα νέα πλεονεκτήματα που πλέον εξασφαλίζει στους πελάτες της.

Όπως ανακοίνωσε η Διοικητική Ομάδα της CGC, στον πυρήνα της οποίας βρίσκονται οι Αλέκος Τσαούσης και Νίκος Καραπάνος, δύο από τα πλέον έμπειρα στελέχη του κλάδου της Επικοινωνίας, «Σκοπός μας είναι να είμαστε για τους πελάτες μας η πιο ευέλικτη κι αποτελεσματική ομάδα, σύγχρονης στρατηγικής και δημιουργικής σκέψης, συμβάλλοντας στην επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων».