Το Φιλοτελικό και Ταχυδρομικό Μουσείο ψηφιοποιείται και διασώζει την ιστορία του και την πολιτιστική του κληρονομιά

Το Φιλοτελικό και Ταχυδρομικό Μουσείο, με τη βοήθεια της Nextcom, υλοποιεί ένα σημαντικό έργο ψηφιοποίησης, ενσωματώνοντας τον πολιτισμό στον κόσμο της ψηφιακής πραγματικότητας του 21ου αιώνα. Μέσα από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το μουσείο στοχεύει στην διατήρηση και προβολή της πλούσιας ταχυδρομικής ιστορίας της χώρας.

Το έργο περιλαμβάνει εκτενείς διαδικασίες ψηφιοποίησης, με σάρωση εγγράφων και εξειδικευμένες φωτογραφήσεις αντικειμένων, υπερβαίνοντας τις 85.000 λήψεις. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό μουσείο, προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες, καθώς και στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα, προσφέροντας πλούσια ιστορικά εκθέματα και γνώσεις που διαμόρφωσαν την ταχυδρομική ιστορία της χώρας.

Η συμβολή της Nextcom είναι καθοριστική σε αυτό το εγχείρημα. Χάρη στην εξειδικευμένη τεχνογνωσία της, πραγματοποιείται ασφαλής ψηφιοποίηση του μουσειακού υλικού, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη δημιουργία ενός ψηφιακού χώρου προβολής που διασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση και αναγνώριση της πολιτιστικής κληρονομιάς του μουσείου. Με αυτόν τον τρόπο, προωθείται η παγκόσμια επισκεψιμότητα και διάδοση της ιστορίας που φιλοξενείται στο Φιλοτελικό και Ταχυδρομικό Μουσείο.